Multisite Language Switcher

WordPress Plugin - WordPress.org - GitHub

Translations

Language % Translated Fuzzy Untranslated Waiting
Catalan 65% 29 0 15 0
Czech 65% 29 0 15 0
Hungarian 65% 29 0 15 0
Lithuanian 65% 29 0 15 0
Spanish (Spain) 65% 29 0 15 0
Croatian 63% 28 0 16 0
Dutch 63% 28 0 16 0
French (France) 63% 28 0 16 0
German 63% 28 0 16 0
Polish 63% 28 0 16 0
Portuguese (Brazil) 63% 28 0 16 0
Romanian 63% 28 0 16 0
Ukrainian 63% 28 0 16 0
Italian 59% 26 0 18 19
Russian 59% 26 0 18 0